stichting - algemeen - 11-14 wk echo - 18-22 wk echo - opleiding en audit - links - registratie

NIPT

NIPT is een nieuwe test, die per 1 april 2014 als proef in Nederland beschikbaar is in de TRIDENT studie. De NIPT (de afkorting staat voor Niet Invasieve Prenatale Test) is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk trisomie 21 (downsyndroom) of een ernstiger vorm van trisomie heeft.

Meer informatie over deze nieuwe test vindt u op:
www.meerovernipt.nl

Lees meer...

Consensus NIPT

De NIPT wordt snel in de prenatale zorg opgenomen. Hiermee verandert de traditionele benadering van prenatale screening en diagnose. Hoewel NIPT technieken zeer efficiŽnt zijn blijft aandacht voor andere screening methoden van belang. Als de NIPT op grote schaal beschikbaar komt moet met name de rol van het prenatale echo-onderzoek bepaald worden. De International Society of Ultrasound in Verloskunde en Gynaecologie (ISUOG) heeft de volgende Consensus Verklaring opgesteld die op een regelmatige basis wordt bijgewerkt.

Lees meer...